Kongsbergs O-historie!

...fra 1945 og frem til i dag

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk
Økonomisk utvikling

Økonomiutviklingen i O-sporten i Kongsberg

Økonomiutvikling innen orienteringslagene har endret seg etter samfunnsutviklingen
fra de enkle midler til større omsetning og satsing på sponsorstøtte. Sporten har aldri vært preget av en raus økonomi. Det har vært "å holde hodet over vannet" med alle former for å skaffe penger til det daglige. Ideene har vært mange.
Dugnader i form av papirinnsamlinger, flaskeinnsamlinger og brosjyrefordeling var typisk. Kakelotteri var en fast og viktig inntektskilde, mens prosjekter som salg av kunst - gamle Kongsberg bilder, og shamposalg - bidro sterkt. Fantasien var stor.
En av de viktigste inntektskildene var imidlertid arrangementene, der en fikk inntekt fra startkontingenter og salg av kioskvarer.

O-gruppene sto på egne ben og fikk lite eller ingen støtte fra hovedforeningene.

Ved etableringen av KOL i 1984 var økonomien derfor sterkt i fokus. Mange tvilte på om et spesiallag uten  tilhørlighet til en hovedorganisasjon kunne stå på egne ben. Dette ble en utfordring.  At sterk fokus ble rettet mot økonomi de første årene var nok også en av grunnene til en positiv økonomisk utvikling.

Før 2002 var regnskapsføring basert på "netto"rapportering, mens det senere ble rapportert "brutto"
Attachments:
FileBeskrivelseFile size
Download this file (Økonomisk statistikk KOL1.xls)KOLs økonomiske utviklingFra 1984 ------34 Kb
Sist oppdatert torsdag 11. juni 2009 12:15